20141123_PPJ

Java
voted: 0
vote
test

Program który robiliśmy dziś na ćwiczeniach

package cwiczenia;

public class Osoba {

	String imie;
	int rok;

	void postarz (int oIle) {
		rok=rok-oIle;
	}
	@Override
	public String toString() {  // nadpisanie funkcji toString do wyświetlania przez System.out.println  wartości imie i rok
		return imie + " (" + rok + ")";
	}

	public Osoba(String i, int r) { // Konstruktor
		imie = i;
		rok = r;
	}
}
working url: not entered
version: not entered
Leave a Comment:
Characters left:
No comments yet.